Sorumsuzluk

İçerikten sorumlulu

Sayfalarımızın içeriğinin güncelliği, eksiksizliği ve doğruluğunu sağlamaya uğraşıyorsak da bunun için herhangi bir garanti veremeyiz.

TDG §7 Para. 1 uyarınca hizmet sunucu olarak sayfalarımızdaki kendi içeriklerimizden genel kanunlara göre sorumluyuz. Ancak aktarılmış veya kaydedilmiş bulunan haricî bilgilerin denetlenmesi yükümlülüğü mevcut değildir (TDG §§ 8-10). Hukuk ihlallerinden haberdar olur olmaz söz konusu içerikleri kaldıracağız. Ancak bununla ilgili sorumluluk yalnızca somut hukuk ihlallerinden haberdar olma tarihinden itibaren üstlenilecektir.

Bağlantılardan sorumluluk

Sayfalarımızda üçüncü şahısların web sayfalarına bağlantılar bulunmaktadır. Bağlantı yapılan bu sayfaların içeriği üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur. İçeriklerin doğruluğundan, onları sunan veya sayfaları işletenler sorumludur; bu yüzden de biz bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Bağlantı kurulduğu zaman bu yabancı web sayfalarında hukuk ihlalleri olup olmadığını kontrol ettik. Bağlantı kurulduğu zaman diliminde herhangi bir hukuk ihlaline rastlanmamıştır. Herhangi bir hukuk ihlaline dair somut deliller/ipuçları olmaksızın bağlantı kurduğumuz sayfaların tüm içeriklerinin sürekli bir kontrolünü yapmak imkanlarımızın haricindedir. Hukuk ihlallerinden haberdar olduğumuz takdirde söz konusu bağlantıları derhâl sileceğiz.

Telif Hakları

Bu sayfanın işleticisi tarafından oluşturulan içerikler ve bu sayfadaki eserler, Alman Telif Hakları Kanunu’na tabidir. Üçüncü şahısların tüm katkılarının kendilerine ait olduğu belirtilmiştir. Telif Hakları Kanunu’nun haricindeki çoğaltım, işleme, dağıtım ve her türlü kullanım için ilgili yazar veya üreticinin yazılı izni gereklidir. Bu sayfanın kopyaları yalnızca şahsi amaçlarla alınabilir, ticari amaçlarla alınamaz.

Veri Koruma

İnternet’te veri aktarımının güvenliği için herhangi bir sorumluluk üstlenemeyiz; bilhassa e-posta yoluyla veri aktarımında üçüncü şahısların erişimi tehlikesi söz konusu olabilir.

Bizim sayfalarımızda kişisel bilgiler toplandığı takdirde kullanıcı tarafından bu bilgilerin verilmesi her zaman gönüllü olarak gerçekleşmektedir. Teknik bakımdan mümkün ve kabul edilebilir olduğu müddetçe, sunulan bütün hizmetlerin kullanım ve ödenmesine, bu tür bilgiler verilmeden de veya anonimleştirilmiş bilgiler verilmesi veya bir rumuz kullanımıyla da izin verilmektedir.

Künyede verilen temas bilgilerinin üçüncü şahıslarca reklam amaçlı olarak kullanımına işbu yazıyla kesinlikle itiraz edilmektedir. İşletici, talep edilmeden gönderilen reklam ve bilgilendirme malzemelerine karşı hukuk yoluna başvurma hakkını kesinlikle saklı tutar.

İşbu sorumsuzluğun kanuni geçerliliği

İşbu sorumsuzluğun münferit ifade ve düzenlemelerin geçersiz olması veya geçersiz hâle gelmesi hâlinde içeriğindeki sair düzenlemeler ve geçerlilikleri bundan etkilenmeyecektir.