Güncel Projeler

Merkezi Bonn’da bulunan 2GetherEvent, 2006’dan beri Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) konferans bürosu, Eski Mezunlar Özel Projeleri’nin organizasyonu, uygulanması ve desteklenmesinden de sorumludur. 

DAAD, Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki yüksek okullarla öğrenci derneklerinin uluslararası akademik değişimi teşvik amacıyla kurdukları resmî bir birliktir.

Alman yüksek okullarında okumuş olan eski mezunlarla eski DAAD bursiyerleri, Alman ekonomisi ve bilimi için önemli ortaklar olarak görülmekte ve bu sebepten dolayı bu bağlantının devamına özel önem verilmektedir.

DAAD Almanya’da, Afrika, Asya ve Güney Amerika’dan eski mezunların özel projeleriyle, eğitimli uzmanları ek eğitim imkanlarıyla desteklemeye ve Alman bilim ve ekonomisinin temsilcileriyle temasa geçmeleri için fırsat sağlamaya çalışmaktadır. Eski mezun özel projeleri, kombine bir proje yapısı ile diğerlerinden ayrılır. Eski mezunlar ilk önce bir Alman yüksek okulunda bir haftalık bir ek eğitim alır, ardından da en son gelişmeler hakkında bilgi edinmek ve bilhassa sergi düzenleyenlerle bağlantı kurmak üzere bir uzman fuar veya konferansı ziyaret eder.

Bu projelerde milenyum gelişme hedeflerine öncelik tanınmaktadır. Bundan dolayı eski mezun özel projeleri, şimdiye kadar ağırlıklı olarak beş alana yönelmiştir/beş alanda yoğunlaşmıştır. Bunlar su, beslenme, tıp, yenilenebilir enerjiler, eğitim ve biyolojik çeşitliliktir.

 

2GetherEvent, yalnızca 2008/2009 yılında şu fuarlarda eski mezun projelerini desteklemiştir:

 • Anuga Food Tec, Köln
 • IFAT, Münih
 • Wasser, Berlin
 • UNESCO Dünya Konferansı çerçevesinde “Bildung zur nachhaltigen Entwicklung”, Bonn
 • Tropentag, Hamburg

2010’daki Projeler: 

 • Münih’teki Güneş Enerjisi Fuarı (Haziran 2010)
 • IFAT Münih (Eylül 2010)
 • Eğitim İhracatçısı Olarak Almanya (Berlin Haziran 2010)
 • Husum Rüzgar Enerjisi Fuarı (Eylül 2010)

2011’deki Projeler: 

 • InterSolar (Münih, Haziran 2011)
 • Wasser Berlin (Berlin, Mayıs 2011)
 • Agritechnica (Hannover, Kasım 2011)
 • Afganistan Konferansı (Bonn, Aralık 2011)

2012’de gerçekleştirilmesi beklenen projeler: 

 • “Gelişmekte Olan Ülkelerle İlgili Master Programlarının 25 Yılı” (Bonn, Mayıs/Haziran 2012)
 • InterSolar (Münih, Haziran 2012)
 • Hannover Fuarı (Hannover, Nisan 2012)

Birleşmiş Milletler’in “Kalıcı Gelişme için Eğitim” Dünya Onyılı çerçevesinde yürütülen DAAD Eski Mezun Özel Projeleri’nin, 2009/2010 yıllarının resmî onyıl projeleri ilan edilmesine 2GetherEvent çalışanlarının mesaisinin yaptığı büyük katkı, 2GetherEvent’in en son başarısı sayılabilir.
2GetherEvent ile 2Gether ekibi, hazırlık, organizasyon ve program oluşturulmasının yanı sıra, projelere göre en az 40 ülkeden sayıları 200’ü bulan uluslararası konukların bilgilendirilmesi ve desteklenmesinden sorumludur. Burada çalışanların yabancı dil bilgisi, yurt dışı deneyimi ile kültürel farklılıklara beceri, dostluk ve hassasiyetle yaklaşmalarının faydası büyüktür. 
2Gether ekibi fuarlar sırasında DAAD standında DAAD’nin görev ve hedeflerini tanıtmaktadır Bunu yaparken aynı zamanda DAAD, sivil toplum kuruluşları ve fuar ziyaretçileri arasında bir iletişim ağının kurulmasına da yardımcı olmaktadırlar.


Değerlendirme formlarında katılımcıların verdiği çok yüksek notlar, 2GetherEvent’in başarısını yansıtmaktadır.